Meny

Executive rekrytering är för dig som ska rekrytera en ekonomichef eller CFO till ditt bolag. Invici erbjuder executive search när du letar efter rätt nyckelperson till ditt företag.

Har du behov av att hitta ledande roller till er ekonomifunktion? Invici kan hjälpa dig med både executive-rekryteringar och interimslösningar, vi har gedigen erfarenhet av att tillsätta roller såsom CFO, ekonomichef, controllerchef, redovisningschef och motsvarande. Vi skräddarsyr processen utifrån ditt företag och vet vad som attraherar de kvalificerade ekonomer som kan utveckla din verksamhet.

Klicka här för att se ett urval av genomförda rekryteringsuppdrag.

Vi har själva en gedigen kunskap och mångårig erfarenhet från ekonomi- och finansbranschen och vet därför hur viktigt det är att hitta rätt ekonomichef för att skapa framgång. När du samarbetar med oss får du kvalitet, flexibilitet och personligt engagemang. Vi genomför en kompetensanalys baserad på kunskap, personlighet, begåvning samt motivation.

KVALITETSSÄKRAD PROCESS

Processen för executive rekrytering och interim är utvecklad över en längre tid, i grunden bygger den på egen lång erfarenhet inom både ekonomi och rekrytering samt på de högt ställda krav vi uppmärksammar från kunder och kandidater. Vi har alltid de kritiska glasögonen på oss, strävan är att alltid bli bättre och leverera mer än förväntat. Processen syftar till ett kvalitetssäkrat arbetssätt som säkerställer att vi hittar rätt person till er.

Samma person från Invici håller i processen från A till Ö, det skapar ett stort engagemang genom hela resan och bidrar till högre kvalitet då ingen information hamnar mellan stolarna. Men som bekant är ensam inte stark, bakom din kontakt finns hela laget Invici. Vår företagskultur bygger på samarbete där vi alltid hjälps åt att nå det gemensamma målet.

Klicka här för att läsa mer om rekryteringsprocessen för executive rekrytering.

Vi vill ha en nära och transparent dialog, med återkoppling i de olika stegen i processen, under hela resan. Vi agerar gärna bollplank och utmanar om du vill och behöver.

Att investera i ett externt rekryteringsföretag ska betala sig. Från dag ett. Det är därför vi på Invici specialiserar oss på kvalificerade ekonomer. Vår styrka är vår egen gedigna bakgrund som ekonomer och sedan i rekryteringsbranschen, en bra kombination som gör att vi kan sätta oss in i din verksamhet och på bästa sätt utmana så att vi tillsammans på bästa sätt definierar era rekryteringsbehov.

En perfekt rekrytering är aldrig en slump.

Executive rekrytering inom ekonomi


SENIORA SPECIALISTER:
Våra seniora och specialiserade rekryterare har stor insikt i ekonomibranschen och kan sätta sig in i bolagets strategiska mål och utmaningar.

Executive-rekrytering-inom-ekonomi

BRANSCHERFARENHET: Vi har alla tidigare jobbat i branschen och vet vad som krävs av en chef och ledare under te.x. årsbokslut, fusioner eller implementering av ett nytt fakturerings- och affärssystem.

SEARCH-METODIK: Vår unika executive rekrytering och search-metodik, med fokus på ekonomer i ledande befattningar, hjälper oss att hitta, utvärdera och rekrytera bäst lämpade personer till din verksamhet.

EKONOMINÄTVERK: Genom vårt unika kandidatnätverk, noggrann och metodisk research garanterar vi att våra uppdragsgivare kommer i kontakt med de mest passande kandidaterna.

EMPLOYER BRAND: Vi vet att ditt varumärke är viktigt. Viktigare än vårt. Därför är vi ditt employer brands förlängda arm i alla dialoger med sökande. Vårt mål är att alltid bygga ett förtroende och lyfta fram ditt företags styrkor, men också tydligt kommunicera era utmaningar så att kandidaten vet vad som väntar. Ärlighet och transparens anser vi vara nödvändigt för att du ska få den bästa medarbetaren.

Vill du veta mer?

Låt oss hjälpa dig att hitta, bedöma och rekrytera din nästa ekonomichef eller CFO. Kontakta oss för mer information om du vill veta mer om vår executive rekrytering.

Kontakt

Meny