Meny

Anders Fritz, vd för Invici om att gasa eller bromsa

GASA ELLER BROMSA

| Kategori: Nyheter | Taggar:

De senaste dagarna har diskussionerna kring den nya samhällssituation som vi har hamnat i allt mer börjat handla om huruvida vi inte bara hanterar den medicinska krisen på rätt sätt utan också vilka konsekvenser det får för den samlade ekonomin.

Jag själv har valt att lyssna på vad medicinsk expertis har att säga och undviker att övertolka eller leta fel i budskap som ges en dag och som av en eller annan anledning senare ändras. Vi på Invici följer varje dag budskapen från myndigheterna och anpassar oss från en dag till en annan om det behövs.

Så långt bra att ha något att rätta sig efter. Om alla följer samma rättesnöre så klarar vi oss som samhälle sannolikt så bra som det är möjligt – medicinskt. Ekonomiskt är det inte lika lätt. Politiker har gett oss företagare ekonomiska lättnader och skapat utrymmen för att vi tillfälligt ska klara oss igenom den närmaste tiden.

Det är jättebra och nödvändigt, för den ekonomiska krisen är här och det har redan börjat påverka antalet arbetstillfällen och hur företagen mår. Men i slutändan, eller så snart det bara går, så måste vi få igång kommersen igen och hjul som nu står still måste börja snurra igen. Människor måste handla av företag för att dessa ska överleva i långa loppet. Stödåtgärder är bra, men det är inte de som skapar livskraftiga företag på längre sikt, de är en nödvändig och viktig tillfällig lösning.

Så nu gör vi alla som driver verksamhet så gott vi kan. Jag är djupt imponerad över hur snabbt mina kollegor och våra samarbetspartners, kunder, konsulter och kandidater samt hela samhället kunnat ställa om till mer digitala arbetssätt.

STOR OSÄKERHET

Men osäkerheten tror jag är stor bland många av oss, ska vi gasa eller bromsa? Jag sliter med att göra trovärdiga prognoser framåt. Allt hänger ju faktiskt på hur våra kunder agerar framåt och för våra kunder hur deras kunder gör och så vidare.

Vem vågar satsa ordentligt framåt nu och blir hjälten som hjälper ekonomin snarare än stjälper den genom att dra i alla bromsar som finns? Att gasa på när hastighetsbegränsningen har gått ner kan vara jättefarligt, men att bromsa när det är läge att höja tempot kan vara ännu värre.

MEDICINSKA OCH EKONOMISKA ASPEKTEN

Jag läste debattartikeln av Kerstin Hessius, 3:e AP-fonden, i SvD där hon menade att det är viktigt att vi får en klarare bild av när vi kan börja återgå till ett tillstånd som är mer normalt igen. Om nedstängningen av samhället varar för länge så kommer vi att hamna i en recession som är svår att ta sig ur. Jag har läst att vissa tycker att ens yppa den här typen av tankar är att sätta liv mot ekonomi. Så är det inte alls. Utifrån mitt perspektiv är detta ett sätt att medvetet missuppfatta och blunda för att det finns fler problemställningar än det rent medicinska. Det handlar om att vi har två stora hänsyn att ta och båda påverkar livet för alla – både det medicinska och det ekonomiska.

Det jag funderar mycket på är hur påverkar allt det här människorna, både medicinskt och ekonomiskt. För oss på Invici handlar allt om människor och relationer. Just nu har vi anpassat alla våra kontakter med varandra och andra, det är viktigt för oss att bidra till att minska smittspridningen. Och för mig som ledare så måste jag leda på andra sätt än vad jag är van vid. Att leda på distans är inte nytt för mig, men att hela tiden göra det digitalt istället för att träffas är nytt och det är trial and error som gäller. Jag lär mig, mina medarbetare likaså. Det är nytt men för den skull inte sämre, bara annorlunda.

GASA ELLER BROMSA?

Och så det här med om vi ska gasa eller bromsa. Vi kommer att fortsätta ha kontakt med människor som vill jobba med oss, nu eller i en framtid. Att det finns verktyg för att genomföra rekryteringar och anlita konsulter även när det är svårare att mötas fysiskt har vi redan konstaterat. Det går alldeles utmärkt. Det är inte lika bra som att träffas men det är mycket bättre än att stoppa upp allting.

Jag tror att det sämsta som kan hända nu är att många bolag inför stopp och trycker ner bromsen så hårt det går. När vi är förbi den här mest intensiva tiden kommer många företag exempelvis att behöva ny personal. De som förberett sig genom att genomföra nödvändiga rekryteringsprocesser under tiden är de som kommer att ligga bäst till för att komma igång snabbt. Det är min övertygelse.

Meny