Meny

INVICI - DIGITAL ONBOARDING

HUR NÖJDA ÄR VÅRA KVALIFICERADE EKONOMER MED INVICI?

| Kategori: Nyheter | Taggar:

För oss är det superviktigt att lyssna in synpunkter, tankar och idéer. Både kring det som är bra men kanske allra mest kring det som vi kan göra bättre. Det ligger i Invicis DNA men även i personligheten hos oss som jobbar här, inte stå still – alltid en stor strävan framåt och vilja att bli bättre.

I möten med kandidater, konsulter och kunder har vi sedan starten undrat och lyssnat in. Nu har vi sedan en tid tillbaka även kompletterat med att via anonyma digitala enkäter mäta kandidatupplevelsen. Vi får nu en mer komplett bild där både kvalitativa och kvantitativa resultat finns att jobba utifrån.

Systematisk insamlad data

Alla kandidater som söker ett jobb hos Invici får, beroende på var man befinner sig i rekryteringsprocessen, enkäter per mejl. Respektive enkät tar bara någon minut att besvara och görs lika enkelt på datorn som i mobilen.

Vi ställer frågor som hur man uppfattade att göra ansökan, om man hade tekniska problem, saknade någon information, relevans i intervjufrågorna och mycket annat.

Även de som inte sökt en specifik tjänst, ex en ekonomikonsult eller en kandidat som vi träffar förutsättningslöst, får en enkät efter genomfört möte.

En extern leverantör, Trustcruit, hanterar undersökningen och säkrar att kandidaten är anonym. Det är standardiserade frågor vilket gör att vi kan jämföra oss med andra aktörer på marknaden. Jämförelsen är en bra indikator. Utifrån vad våra kandidater vill så prioriterar vi områden som vi vill fokusera på och bli ännu bättre på. Vi vill alltid förbättra oss trots att vi har ett snitt som är betydligt bättre än snittet på marknaden.

Martin Svensson, Head of Sales & Customer Success på Trustcruit:

”Att på riktigt med systematiskt insamlad data kunna säkerställa att kandidater har bästa möjliga upplevelse påverkar förmågan att attrahera nya medarbetare och stärka arbetsgivarvarumärket samt resultatet och varumärke i stort.

Bakom varje ansökan finns en människa som har lagt ner tid, energi och engagemang. Genom att kvalitetssäkra upplevelsen och skapa ambassadörer tryggar man tillväxten. Imorgon är den kandidaten er kund eller beställare, rätt kandidat eller har någon i som omgivning som är det.”

I strävan att bli ännu bättre

Ett område vi på Invici jobbar med är att ytterligare förbättra oss gällande kommunikation och information. Det är något som vi nu med olika insatser jobbar stenhårt med.

Och sådant som gör oss varma i hjärtat är att vi får otroligt fin gradering i allting som är kopplat till intervjun. Vi är pålästa, kompetenta, relevanta och intresserade. Många uppskattar den feedback de får efter mötet.

Det grundläggande i ansökningsförfarandet, som teknik och enkelhet, fungerar utmärkt. Att söka utan att fylla i ett omfattande formulär är mycket uppskattat.

Nu fortsätter vi resan och strävan åt att bli ännu bättre. Och har du en idé, synpunkt eller tanke – hör av dig!

Kontakta oss
Meny