Meny

Invici ett superföretag

Invici – ett superföretag

| Kategori: Nyheter | Taggar:

Veckans Affärer och Bisnode har utsett Invici till ett Superföretag. Det är endast en bråkdel av Sveriges alla företag som nått upp till de högt uppsatta målen.

För trettonde året i rad koras de mest högpresterande privata bolagen i svenskt näringsliv till Superföretag av affärsinformationsföretaget Bisnode och tidningen Veckans Affärer. Ett antal högt ställda kriterier måste uppfyllas för att bli ett Superföretag och i år är det 641 företag som är kvalificerade. Det handlar om att öka både omsättning och vinst samtidigt som företaget måste visa på stabilitet och långsiktighet i affären. Kriterierna måste uppfyllas minst fyra år i rad för att komma med på listan.

– Vi på Invici är väldigt stolta över att ha blivit utsett till Superföretag! Vårt fokus har hela tiden varit att ha bästa möjliga leverans med nöjda kunder och kandidater och att jobba långsiktigt. Att vi som ett resultat av det lyckats få en god tillväxt och stabil ekonomi ser vi som en extra bonus, säger Anders Fritz, VD Invici.

 

Om Superföretagen

För att nå status som superföretag räcker det inte att bara vara bra i en gren, företaget måste behärska mångkampens alla inslag. Karakteristiskt för superföretagen är att de har en långsiktig försäljningstillväxt och uthållig lönsamhet, är strategiskt skickliga med finansieringen och samtidigt effektiva i hushållningen av resurserna.

Bisnode identifierar och rankar Sveriges Superföretag utifrån de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 641 företag som kommer med på 2017 års topplista.

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation utifrån sex parametrar med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är relativ, så att de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur kan identifieras. Den är också storleksneutral, de bäst presterande företagen återfinns bland såväl större som mindre företag. Bedömningen görs för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2007. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som under samma tid dessutom haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta är villkoret att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året.

Undersökningen är framtagen av Per Weidenman, analytiker på Bisnode, som tillsammans med Veckans Affärer har presenterat Årets Superföretagare i tretton år.

Läs mer om Superföretagen 2017 på Veckans Affärer

Meny