Meny

Örat mot rälsen

Örat mot rälsen – Kandidaternas ändrade krav och hur search påverkar

| Av: Malin Müllersdorf | Kategori: Ledarskap, Rekryteringstips, Rekrytering | Taggar:

Pandemin har bidragit till att många börjat fundera på vad man faktiskt tycker är viktigt i livet. Det har funnits mer tid att fundera över vad man vill prioritera och vad work life balance faktiskt betyder. I USA finns sedan i början av 2021 en fortfarande pågående ekonomisk trend där rekordmånga anställda frivilligt har sagt upp sig från sina jobb, en trend som brukar benämnas The Great Resignation eller Big Quit.

Fem tips när du ska rekrytera på kandidatens marknad.

I Sverige pratas det just nu mycket om bristen på talanger och hur svårt det är att hitta rätt. En verklighet som vi i rekryterings- och interimsbranschen upplever i vårt dagliga arbete.

Det finns två tydliga trender:

  • Ändrade krav och önskemål på kandidatens potentiellt blivande arbetsgivare där distansarbete och förmåner spelar stor roll
  • Färre som aktivt söker på utannonserade tjänster vilket innebär att employer brand, nätverk och search blir avgörande

ON-SITE, HYBRID ELLER REMOTE?

Vi läser i en undersökning från fackförbundet Akavia att drygt hälften av medlemmarna anser att distansarbete har negativ betydelse för gemenskapen på arbetsplatsen. Nästan en lika stor andel menar att kreativitet och engagemang försämras vid distansarbete.

Samtidigt är man inte negativ till distansarbete, de flesta vill ha större makt över sin tid och möjlighet att arbeta både på kontoret och hemifrån.

Även en undersökning från Benify visar på samma trend. På frågan ”Om du vill jobba hemifrån mer i framtiden: hur stor andel av arbetstiden vill du göra det?” är det populäraste svaret 40 – 60%. Det är dock skillnader i svaren i olika åldersgrupper där den yngsta målgruppen lutar mer åt 20 – 40%.

Åter till Akavias undersökning och hur distansarbete påverkar företagskultur, gemenskap, kreativitet, samvaro och engagemang. Intressant att se hur det skiljer sig något i olika yrkesgrupper. Ekonomer ligger omkring genomsnittet i alla mätområden.

Så stor andel upplever att känslan av gemenskap har påverkats negativt av distansarbete:

Ekonomer: 53%

Alla: 55%

Så stor andel upplever att de helt eller delvis saknar den fysiska samvaron med kollegor när de arbetar på distans:

Ekonomer: 81%

Alla: 81%

Så stor andel upplever att kreativiteten påverkas negativt av distansarbete:

Ekonomer: 43%

Alla: 44%

Så stor andel som upplever att distansarbete har en negativ påverkan på deras engagemang för arbetsplatsen, kollegorna och arbetsuppgifterna:

Ekonomer: 44%

Alla: 44%

Att den egna tiden har värderats och att man generellt är mer mån om att uppdragsgivaren eller arbetsgivaren möter sina värderingar är något vi mer och mer hör i möten med kandidater och konsulter.

Många fler kandidater och konsulter än tidigare vill ha möjlighet till distansarbete och har det som högre prioritet än tidigare och ibland till och med som ”skall-krav”. Restiden till arbetet är idag viktigare för kandidater än tidigare, oavsett möjligheten till distansarbete.

När vi lägger upp rekryteringar på Linkedin väljer man om det är on-site, hybrid eller remote. Det blir en stor skillnad i intresset där hybrid är mest attraktivt. Och det oberoende av om det är en rekrytering eller interimslösning.

FÖRMÅNER

Olika undersökningar visar prioriteringslistan på vilka förmåner som är viktigast. Gemensamt är dock att de områden som medarbetarna önskar är:

Pension, arbetstid och ledighet, friskvård, försäkringar, sjukvård, kompetensutveckling, transport och work-life balance med exempelvis rabatter på hushållsnära tjänster.

Vi kan se att pensionsförmåner seglar upp i rankningen jämfört med innan pandemin. Detsamma gäller försäkringsförmåner. Rimligen ett tecken på ett större behov av ekonomisk trygghet i spåren av pandemin.

Att sticka ut i sitt erbjudande till kandidaterna kan vara exempelvis löneväxling och rådgivning. Men även att paketera och kommunicera befintliga förmåner så att det blir begripligt och attraktivt.

Vi går tillbaka till undersökningen från Benify, här går att utläsa att nöjdhet kring förmåner hänger ihop med högt engagemang och viljan att rekommendera sin arbetsgivare till andra.

NÄTVERK OCH SEARCH

Färre som söker på annons gör att ett väl uppbyggt nätverk är av större vikt. Vi på Invici lägger stor vikt på att löpande utveckla och underhålla vårt nätverk. Varje dag och hela tiden.

Search gör vi proaktivt och i den specifika processen.

Viktigt att tänka på är att processer med kandidater från nätverk och search kan bli något längre än när kandidater aktivt söker på annons. En kandidat som sökt är redo i tanken medan den vi kontaktar via nätverk eller search oftast har en längre process.

ATTRAHERA, ENGAGERA OCH BEHÅLLA TALANGER

Att bygga ett starkt employer brand har alltid varit viktigt men nu, när vi är i en fas där det är utmanande att attrahera nya medarbetare, blir det viktigare än någonsin. Hybrid, pension och försäkringar är tre områden som vi i samtal uppfattar är att av vikt för kandidater och konsulter. Även insatser kring fysisk och mental hälsa är attraktivt.

Fem tips när du ska rekrytera din nästa kvalificerade ekonom.

Rusta inför framtiden – attrahera, engagera och behåll dina medarbetare.

Det är ett klurigt läge att navigera i. Vi delar gärna mer av våra spaningar och hjälper till där vi kan så att din nästa rekrytering blir både framgångsrik och hållbar.

Meny