Meny

Ledar- och karriärutveckling

Vi befinner oss i en värld där ledarskapet är utmanande och ställer stora krav på individen. Dessutom går utvecklingen rent generellt oerhört snabbt, vilket medför stora krav på oss som individer och ledare.

Med Invici och ett ledar- och karriärutvecklingsprogram får man tillgång till en samtalspartner utanför sin egen organisation vilket uppskattas av många ledare och specialister. Oavsett om du är ny i din roll eller inte, kan du behöva hitta din trygghet i rollen. Kanske behöver du hjälp i en svår situation eller hur du ska lyckas leda på distans.

Frågorna, utmaningarna och möjligheterna är många.

PROGRAM FÖR LEDAR- OCH KARRIÄRUTVECKLING

Gemensamt för oss alla är att vi i tid och otid befinner oss i situationer där en extern och professionell partner bidrar till en effektiv problemlösning samt utveckling av både individ och organisation. Vårt bidrag är alltid situationsanpassat men för att du ska få en känsla så kommer här ett exempel på upplägg:

  1. Presentation och diskussion kring förväntningar, utvecklingsområden och styrkor. Ofta kan vi redan här identifiera situationer som ska fokuseras på utifrån ledarrollen och tillsammans kommer vi fram till ett upplägg för programmet. Målsättningar definieras.Grunden för ett framgångsrikt ledarskap är bland annat god självinsikt och ett gott självledarskap. Inför nästa möte gör klienten ett självskattande test.
  2. Djupintervju och diskussion utifrån självskattningen. Här fokuserar vi på egenskaper och drivkrafter, bland annat med hjälp av resultatet på den självskattande övningen. Vilka egenskaper är framgångsfaktorer, vilka är begränsningsfaktorer? Hur tar det sig uttryck i ledarskapet? Inför nästa möte blir uppgiften att förbereda några konkreta situationer som ska förbättras eller förändras.
  3. Dialog kring definierade områden, konkreta lösningsorienterade samtal. Här blir du uppmuntrad och utmanad för att uppnå de uppsatta målen.

Programexemplet sträcker sig över fyra möten men ofta fortsätter träffarna. Det är viktigt att de första två mötena sker inom 1-2 veckor medan de andra kan spridas ut beroende på målsättningen med utvecklingsprogrammet.

En ledarskapskonsult från Invici har utbildning enligt International Coach Federation (ICF) och har lång erfarenhet av ledar- och karriärutveckling. Dessutom har samtliga erfarenhet och kunskap inom ekonomiområdet.

ONBOARDING – NÄR DU ÄR NY I LEDAR- ELLER SPECIALISTROLLEN

Ledare och specialister behöver rätt start i sitt nya uppdrag. Ju tyngre ansvar, desto ensammare kan individen vara i sitt arbete och sina beslut. Dessutom ökar hela tiden kraven på att den nya ledaren eller specialisten ska komma in i den nya rollen snabbt och effektivt.

Klicka här för att läsa om onboarding – ett program för den som är ny i som roll som ledare eller specialist.

Hör gärna av dig till oss!


Meny