Meny

Medlemsvillkor för Invici Kvalificerade Ekonomer

DET HÄR INGÅR I DITT MEDLEMSKAP

 • Fullt sökbar av Invicis rekryterare med möjlighet att bli personligt kontaktad om relevanta jobberbjudanden.
 • Möjlighet till eget medlemskonto som du kan uppdatera när du vill.
 • Fri tillgång att söka alla lediga jobb hos Invici.
 • Snabbare ansökningsprocess genom ditt medlemskonto. Ansökningsuppgifter sparas så du kan återanvända dem nästa gång du söker jobb.
 • Löpande information som exempelvis e-postutskick med lediga tjänster, tips inom karriär och jobbsökande, information om aktuella nätverksträffar med mera.
 • Garanti att din ansökan hanteras enligt gällande lagstiftning.

 

SÅ HÄR FUNGERAR DITT MEDLEMSKAP – OM DITT KONTO

 • Det är helt kostnadsfritt att registrera sig och vara medlem i Invici Kvalificerade Ekonomer.
 • Ditt medlemskap aktiveras genom att du registrerar dina kontaktuppgifter och accepterar medlemsvillkoren.
 • Medlemskapet är kopplat till din e-postadress. E-postadressen fungerar som identifikation för ditt medlemskap. Fler än en användare kan inte ha samma e-postadress.
 • När du söker ett jobb för första gången, eller på annat sätt registrerar dig i Invici Kvalificerade Ekonomer, skickas en länk till den e-postadress du angivit. Via länken kan du välja att skapa ett användarkonto och själv ange användarnamn och lösenord. Kontot kan endast hanteras av dig och av de anställda på Invici som givits rättigheter att administrera användarkonton. Den som har tillgång till e-postadressen och lösenordet har möjlighet att uppdatera, ändra eller ta bort användarkontot. Hantera därför ditt lösenord som en säkerhetshandling som endast du själv har åtkomst till.
 • Det är i första hand du som medlem som ansvarar för att hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta. Detta gäller uppgifter som namn, adress, mobilnummer och e-postadress men även ditt CV och annan information. Har du korrekta och uppdaterade uppgifter så är det lättare för oss att matcha dig till rätt jobb. Som alternativ till att du uppdaterar dina uppgifter via ditt medlemskonto kan du meddela oss per e-post till, personuppgifter@invici.se så uppdaterar vi din information åt dig. Vi rekommenderar dock att du själv loggar in och uppdaterar utifrån datasäkerhetssynpunkt.
 • Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Det gör du genom att logga in på ditt medlemskonto eller skicka e-post till oss på personuppgifter@invici.se och meddela att du vill radera din profil.
 • Har du inte loggat in eller uppdaterat ditt konto inom tre (3) år från registrering kommer ditt konto raderas. Vi kommer att påminna dig innan dessa tre (3) år har passerat så du får chansen att uppdatera och behålla ditt konto så du finns kvar som medlem i Invici Kvalificerade Ekonomer.

 

VID ANSÖKAN TILL ETT LEDIGT JOBB

 • Ansökan till en utannonserat ledigt jobb hanteras av Invici i syfte att hitta den bäst lämpade sökanden till jobbet samt för aktiviteter i anslutning till denna process. I en rekryteringsprocess kommer vi att använda oss av den information som du registrerat och som är väsentlig för det specifika jobbet.
 • Ansökningsinformation som du lämnar när du söker en tjänst kan komma att matchas mot andra lediga jobb, vilket innebär att du kan kontaktas gällande andra jobb än det du sökt. Vi kontaktar dig då via e-post, telefon eller andra digitala kanaler.
 • Observera att om du raderar ditt konto och samtidigt har ansökt till ett ledigt jobb så raderas även din ansökan och du finns inte längre med som sökande till det här jobbet.

 

TESTER OCH TESTRESULTAT

 • Som ett led i vår ansökningsprocess till ett jobb kommer du att få genomföra ett eller flera tester. Testresultaten tillsammans med din ansökan är viktiga delar av det underlag vi använder för att objektivt matcha dig till rätt jobb.
 • Dina testresultat skyddas från obehöriga och endast Invicis personal som arbetar med tillsättning av lediga jobb har tillgång till resultaten. Testresultaten kan även komma att delges Invicis kundföretag vid ett specifikt rekryteringsuppdrag som du sökt till. Testresultaten sparas hos testleverantören i 26 månader sedan makuleras resultaten per automatik. Dina testresultat hos testleverantören är skyddade för otillbörlig åtkomst enligt gällande Person- och Dataskyddslagstiftning.
 • Testresultaten kan komma att användas vid matchning av andra jobb än det du själv sökt, så länge ditt konto och dina testresultat är aktuella.

 

MEDLEMSUTSKICK

 • Som medlem i Invici Kvalificerade Ekonomer kan du få specifik information som är relevant för dig. Vi skickar information via e-postutskick och kan även kontakta dig per telefon. I varje e-post med marknadsföringsinnehåll finns det en länk för att du ska kunna avprenumerera dig från liknande kommunikation.
 • För att ge dig ett så relevant erbjudande som möjligt kan Invici komma att analysera dina registrerade uppgifter och information om vilka jobb du sökt för att använda som underlag till bättre service och personlig kommunikation.

 

ÄNDRINGAR I MEDLEMSVILLKOR

 • Invici förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som nämns ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och den senaste versionen läggs ut på https://www.invici.se/medlemsvillkor.

HUR ANVÄNDER VI OCH SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER?

DATASKYDDSREGLERING

Alla personuppgifter som vi på Invici får ta del av hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsreglering – fram till och med den 24 maj 2018 betyder det Personuppgiftslagen (PUL) och från och med 25 maj 2018 kommer den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla behandling av personuppgifter.

1. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Kompetenser och tidigare erfarenhet genom din CV och de kunskaper och erfarenheter du registrerar på ditt konto
 • LinkedIn-profil
 • Testresultat, om du utfört tester som ett led i en rekryteringsprocess
 • Fotografi, om vi bett om att få ta en bild av dig i en rekryteringsprocess
 • Övriga personuppgifter som du väljer att delge Invici i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument*

* Invici avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

2. Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att:

 • hantera din ansökan till ledigt jobb
 • erbjuda dig jobb relaterade till dina önskemål och dina kompetenser samt för att förse dig med information eller inbjudningar som vi anser är relevanta för dig
 • löpande kommunikation kring de jobb du sökt via Invici
 • andra statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster

3. Med vem delar vi informationen?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med serviceleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa serviceleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis Diskrimineringslagstiftningen eller till Datainspektionen.

4. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap genom att själv radera din profil hos oss. Du kan som alternativ begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig, inkluderat din profil. I och med att du raderar din profil försvinner all information i våra system.

Observera att det finns ett undantag till komplett radering; om du sökt ett jobb genom oss på Invici så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen. Om du raderar din profil inom 24 månader efter genomförd rekryteringsprocess sparas dina handlingar anonymiserade och dolda och kan bara tas fram av Dataskyddsombud på Invici. När 24 månader passerats raderas dina uppgifter automatiskt.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr per tillfälle.

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan på mailadress personuppgifter@invici.se.

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se för information om hur du ska gå tillväga.

5. När raderar vi informationen?

Du äger själv de uppgifter som finns registrerade på din profil och kan själv välja att radera delar av informationen eller hela ditt konto.

Har du som medlem inte loggat in eller uppdaterat ditt konto under en tre (3) årsperiod kommer ditt konto raderas. Vi kommer att påminna dig kort innan dessa tre (3) år har passerat så du får chansen att uppdatera ditt konto ifall du önskar finnas kvar som medlem i Invici Kvalificerade Ekonomer.

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det och vi är inte lagligen skyldiga att behålla informationen. Se undantag som beskrivs i punkt 4 ovan.

Invici förbehåller sig rätten att efter eget godtycke radera användarkonto.

6. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är:

Invici AB
Kungsgatan 44
111 35 STOCKHOLM

Kontaktansvarig rörande personuppgifter är Dataskyddsombud Anna Idrestam.
E-post: personuppgifter@invici.se

7. Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande Dataskyddslagstiftningen eller ändringar i Invicis rutiner, organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information och ge dig möjlighet att ta ställning till dessa nya villkor och därefter agera efter egen vilja.

Avtalet om medlemskap i Invici Kvalificerade Ekonomer gäller till dess att det sägs upp av någon av parterna.

Meny