Meny

Från AI till ett runt bord med givande samtal?

Från AI till ett runt bord med givande samtal?

| Av: Klas Bonde | Kategori: Nyheter, Ledarskap | Taggar:

Alla pratar just nu om AI, Artificiell Intelligens. Med en bakgrund i IT-branschen så tycker jag detta är fantastiskt. Men vad betyder AI egentligen och vad betyder det för mig som tänker Alltid Invici?

AI möjliggör Ambitiösa Initiativ. Sätt upp och sträva efter höga ambitioner och mål – både för Invici som bolag, oss som jobbar här och gentemot våra kunder och nätverket av konsulter och kandidater.

Med hjälp av AI får vi tillgång till mer Användbar Information. På ett mer effektivt och träffsäkert sätt kan vi förse kunder, konsulter och kandidater med användbar och relevant information som kan hjälpa till att fatta välgrundade beslut och höja kvaliteten i alla led.

Jag tror också att AI ger möjlighet till Accelererad Inlärning. Vi kan snabbare sätta oss in i nya områden, regelverk, kompetenser. Erbjuda snabb och effektiv utbildning och utvecklingsmöjligheter för såväl anställda som kunder och kandidater, vilket hjälper dem att anpassa sig till föränderliga förhållanden på arbetsmarknaden. Upskilling och reskilling.

Att använda AI i utvecklingsprocesserna av våra system Accelererad Implementering och lämna mer tid och resurser till att skapa Användarvänlig Interaktion. Vi kan göra våra tjänster och processer så användarvänliga och tillgängliga som möjligt för att förbättra kundernas, konsulternas och kandidaternas upplevelse. Det skulle man också kunna kalla Användarcentrerad Innovation.

Aktivt Inspirerande för att skapa en kultur av Aktiv Inlärning. Att främja en kultur av kontinuerligt lärande och utveckling, så att alla anställda är välutrustade för att hantera utmaningar och förändringar inom branschen.

AI må på norska översättas till ”kunstig intelligens” men för mig och Invici betyder det så mycket mer.

 

Automatisera processer och administration

För mig är AI ett av de mest spännande teknologiska framstegen på senare tid, och dess förmåga att automatisera och förbättra olika processer har gjort den till ett kraftfullt verktyg.

Det vi förstår från vårt nätverk är att en av de främsta fördelarna med AI inom ekonomifunktionen är dess förmåga att automatisera uppgifter som tidigare krävde mycket manuellt arbete. Allt från fakturahantering, övervaka transaktioner, identifiera potentiella bedrägerier, analysera data för att identifiera trender och mönster till att utföra mer komplexa ekonomiska modelleringar.

En annan fördel är AI för dataanalys och prediktiv modellering – att analysera stora mängder data och upptäcka insikter, mönster och samband som kan vara svåra att upptäcka manuellt. AI-baserade modeller kan också användas för att förutsäga framtida ekonomiska trender och händelser, vilket kan leda till bättre beslutsfattande och mer effektiva strategier.

 

Teknikintresse eller FOMO?

Jag fångades nyligen av en artikel på cfo.com med rubriken ”65% of Execs Say Generative AI Will Have High Impact in 3-5 Years”.

Jag funderar över perspektivet på 3-5 år, känns orimligt långt, och även den låga andelen på 65%. I artikeln resonerar man om det handlar om ett legitimt intresse för tekniken eller rädsla för att missa, FOMO (fear of missing out).

Det är en färsk undersökning med 300 globala chefer och nästan två tredjedelar svarar att denna typ av teknik kommer att ha en stor inverkan på deras företag om 3-5 år. Vi på Invici har tagit otroligt stora steg bara sedan Chat GPT lanserades i slutet av november förra året. Blir väldigt nyfiken på hur detta inte skulle ha en stor påverkan på lång sikt.

Respondenterna är dock väldigt optimistiska över de möjligheter som AI kommer att ha för hur arbetet görs. Majoriteten, 72%, svarar att AI kommer att öka produktiviteten och 66% svarar att det kommer att förändra hur människor arbetar.

Det finns såklart även en baksida av myntet. Nästan fyra av tio tror att AI kan leda till minskade sociala interaktioner och mänskliga kontakter mellan anställda. Enkäten belyser även att nästan en tredjedel har en oro för att de kommer se ökade problem med psykisk ohälsa hos medarbetarna.

 

Ett runt bord med givande samtal

Det går i rasande takt och möjligheterna upplevs som oändliga. Jag är nyfiken på om du har intresse i att under tidig höst ses i en mindre grupp och diskutera hur AI påverkar oss som ledare och medarbetare samt vilka möjligheter och eventuella risker som finns för ekonomifunktionen. Jag är nyfiken på att höra dina tankar och vilka möjligheter och utmaningar du ser inom er verksamhet.

Jag tänker att vi kan ta:

  • Artificiell Intelligens
  • Ambitiösa Initiativ
  • Användbar Information
  • Accelererad Inlärning
  • Accelererad Implementering
  • Användarvänlig Interaktion
  • Användarcentrerad Innovation
  • Aktivt Inspirerande
  • Aktiv Inlärning

till ett runt bord med fysiska personer och givande samtal!

För att jag ska få lite koll på intresset så svara gärna på enkäten. Inget bindande, bara en temperaturmätare.


Meny