Meny

Efterfrågan på olika kompetenser och roller inom redovisning är just nu väldigt stor. Att rekrytera inom redovisning och hitta rätt kandidat är för många företag både omfattande och tidskrävande.

Invici sätter stort värde i att få möta våra kunders behov av att rekrytera till olika roller inom redovisning. Vi arbetar löpande med att tillsätta roller som exempelvis redovisningschef, redovisningsansvarig, koncernredovisningsspecialist och redovisningsekonom.

Rekryteringskonsulterna på Invici har bakgrund med arbete som redovisningschefer eller liknande, vilket är ett stort plus i vårt arbete med rekrytering av motsvarande roller.

JAG VILL HA KONTAKT

 

Rekrytera redovisningschef

Redovisningschefen har en central roll i ekonomiavdelningen där höga krav ställs för att lyckas i rollen. Invici har en mångårig erfarenhet av rekrytering av redovisningschefer och vi har ett brett nätverk med kandidater som vi byggt upp under lång tid.

Rekrytera redovisningsansvarig

Att rekrytera en redovisningsansvarig ställer högt krav på att hitta kandidater med rätt bakgrund och erfarenhet som är trygg i sin redovisningskompetens. Vi träffar dagligen kandidater som har bakgrund som redovisningsansvarig eller liknande roller med ett helhetsansvar över redovisningen.

Rekrytera redovisningsekonom

Vi arbetar med att hjälpa alla typer av bolag och söker rätt kandidat med rätt kompetens inom redovisning till varje unikt kundbehov. Att rekrytera rätt redovisningsekonom är idag en av de större utmaningarna på grund av rådande kandidatmarknad. Vårt stora nätverk av redovisningsekonomer är en bidragande orsak till att Invici är ett av de ledande rekryteringsföretagen för ekonomer på marknaden.

Rekrytera koncernredovisningsspecialist

En av de mest specialiserade inriktningarna. Vi har genomfört rekryteringar till både stora och små koncerner och i nätverket finns erfarenhet från både olika storlekar och branscher.

Fokus genom hela processen

Rekrytering av redovisningsroller är ett viktigt arbete som kräver fokus genom hela processen. I samarbetet med oss har du en kontakt genom hela rekryteringsprocessen och ett team som bidrar till att leveransen blir bästa möjliga.

Utifrån vår erfarenhet är det av yttersta vikt att ni tar rätt typ av stöd och att rekryteringsprocessen tar den tid som behövs. Har ni resurs- eller tidsbrist så kan en interimslösning fungera bra som brygga, tills din nya bolagsekonom är på plats. I nätverket finns många erfarna konsulter, med olika erfarenheter, som är redo för sitt nästa konsultuppdrag.

Vi arbetar bransch- och storleksoberoende och har ett stort nätverk av kvalificerade ekonomer, ett nätverk vi arbetar med dagligen för att kvalitetssäkra och utveckla.

Rekrytera inom redovisning – vår erfarenhet ger dig kvalitet och trygghet

Invici är specialiserade på rekrytering och interim inom ekonomi och primärt kvalificerade tjänster och ledare. Kärnan i verksamheten är sprungen ur ett eget behov där vi i ledande befattning på ekonomifunktionen hade ett rekryterings- eller interimsbehov och inte hittade en partner att djupgående diskutera både ekonomi och resursbehov.

Vår övertygelse är att erfarenheten inom rekrytering av ekonomer, och egen bakgrund inom ekonomifunktionen, är av yttersta vikt när du ska rekrytera en kvalificerad ekonom såsom bolagsekonom. Långsiktighet och kvalitet är två viktiga parametrar för oss och dessa lägger vi stor vikt vid.

Rekrytera inom redovisning med Invicis nätverk med kvalificerade ekonomer

Vi arbetar på daglig basis med att bearbeta marknaden och söker efter nya kandidater och konsulter som vill ansluta sig till vårt starka nätverk med kvalificerade ekonomer. Vi har gjort oss kända för att bygga långsiktiga relationer med våra kandidater. Många ekonomer vill gärna ansluta sig till oss då möjligheterna till nästa steg i karriären underlättar när man har en påbörjad relation och proaktivt får förslag på nästa utmaning.

Den perfekta matchningen

Kunskap, erfarenhet, bakgrund, kvalitet och långsiktighet ger dig trygghet genom hela rekryteringsprocessen. Och att vi tillsammans når målet med den perfekta matchningen.

Viktigt att tänka på att ni är två som väljer, ni ska välja kandidat och kandidaten ska välja er som arbetsgivare.

Rekryteringsprocessen med Invici som rekryteringsleverantör

Vanligen tar vi ansvar för hela rekryteringsprocessen när vi har uppdraget att rekrytera till rollen bolagsekonom.

Behovsanalys

Alla rekryteringsprocesser börjar med en analys av din verksamhets nuläge, samt förutsättningar, utmaningar och mål. Därefter definierar vi tillsammans ditt behov och uppdragets karaktär. Vi sammanställer sedan kravprofilen vilket alltid är ett skriftligt material.

Uppstartsfasen är viktig i rekryteringsprocessen. Varje uppdrag är unikt och här lägger vi grunden till en hållbar och långsiktig rekrytering. Det är viktigt för oss att lära känna och förstå verksamheten och vilka ni är. Detta så att vi verkligen förstår behovet samt för att ge potentiella kandidater en rättvis bild av er – vi är ert varumärkes förlängda arm och det är ett stort ansvar som vi tar på yttersta allvar.

Sökprocess

Att hitta den kandidat som har ett CV som matchar den profil man söker är mycket enklare än att hitta den specifika person som kan bidra till Er verksamhet och framgång.

Vi startar urvalsprocessen med metodisk search. Dels i vårt eget kandidatnätverk samt search via Linkedin Recruiter. Som komplement och vid behov annonserar vi i de kanaler som ger bäst effekt i målgruppen.

Vår erfarenhet har lärt oss grunden till vilket arbetssätt som fungerar för att hitta och attrahera kandidater, ett arbetssätt och en process som hela tiden kritiskt utvärderas och utvecklas. Vi vet att det krävs ett dedikerat engagemang, bra sökverktyg och ett kvalitativt nätverk för att lyckas.

Under arbetets gång får du kontinuerligt information om flödet och processen.

Personbedömning

I urvalsprocessen bedömer vi erfarenhet, personliga egenskaper, kapacitet och motivation. Detta sker via kompetensbaserade intervjuer och tester. Efter att vi tillsammans, utifrån kandidatpresentationen, har diskuterat och resonerat kring de kandidater vi anser är mest lämpade så gör ni intervjuer med de representanter hos Er som är påverkande och beslutande i processen.

Executive check

För att få en djupare inblick i kandidatens personlighet och för att komplettera bilden av kandidaten ytterligare så tar vi alltid kontakt med flertalet referenter och enligt en utarbetad referensmetodik genomför vi referenssamtalen.

Med en bakgrundskontroll kvalitetssäkrar vi kandidaten. Den omfattande bakgrundskontrollen utgörs av en juridisk och ekonomisk uppföljning. Den juridiska kontrollen innebär att informationen kontrolleras vid alla Sveriges domstolar. Den ekonomiska kontrollen innefattar att undersöka hur kandidaten har hanterat sin ekonomi, bland annat eventuella betalningsanmärkningar och ärenden hos Kronofogden. Vi undersöker också om kandidaten har några bolagsengagemang som kan innebära en intressekonflikt i den nya anställningen.

Anställning

När kund och kandidat har valt varandra sker slutförhandling. I den delen av processen har Invici inte en aktiv roll utan kan stötta om och när behov finns.

Onboarding, utvärdering och uppföljning

Att genomföra en rekrytering kostar både tid och pengar och är bara det första steget i att framgångsrikt få ombord medarbetaren.

I samband med rekrytering av en executiva redovisningsroller erbjuder vi stöd i onboardingprocessen.

Återkoppling sker med regelbundenhet och genom hela processen. Det är ett av de grundläggande fundamenten till att rekryteringen ska bli framgångsrik. Både återkoppling, uppföljning och utvärdering är självklara element i processen.

Rekrytera inom redovisning – i Stockholm och Skåne

Vi har stark närvaro och kontor i Stockholm samt i Skåne med coworking-ytor i Malmö, Helsingborg och Lund. Samtidigt är vi, i och med de digitala möjligheter som finns, geografiskt obundna och hanterar uppdrag i hela Sverige.

Oavsett var i processen ni är i rekryteringen av kvalificerade ekonomer tar vi gärna en första kontakt nu. Precis som med våra kandidater i nätverket underlättar det om vi har påbörjat vår relation och är redo när situationen eller behovet uppstår.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta oss. Fyll i formuläret eller ta direkt kontakt med någon av våra rekryteringskonsulter i Stockholm och Skåne.

VAD GÖR EN REDOVISNINGSCHEF OCH REDOVISNINGSANSVARIG

Som redovisningschef har du ett övergripande ansvar för bolagets redovisning där du säkerställer god kvalitet i den legala rapporteringen. Man leder och kvalitetssäkrar arbetet på redovisningsavdelningen. Tjänstens omfattning och ansvar kan variera i olika bolag, även de olika benämningar redovisningschef och redovisningsansvarig förekommer.

Rollen är ofta bred och omfattar både strategiskt och operativt arbete. Man arbetar proaktivt med att både utveckla och implementera effektiva och standardiserade redovisningsprocesser.

Redovisningschefen sköter kontakterna med myndigheter, revisorer, skatterådgivare och har ett ansvar för löpande rapportering av skatt och moms. Vanligen rapporterar du till CFO och har ansvar för ett team med en eller flera medarbetare.

Detta är en viktig roll i bolaget med ansvar att säkerställa bolagets räkenskaper, balansräkning och bokslut.

BAKGRUND HOS EN REDOVISNINGSCHEF OCH REDOVISNINGSANSVARIG

Akademisk bakgrund med ekonomisk inriktning samt flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning i komplexa organisationer eller revisionsbolag. Man är kommunikativ och har goda ledaregenskaper.

Kunskaper i Excel och redovisningssystem samt redovisningsprinciper som K2, K3 och ibland IFRS. Även redovisningsstandarder inklusive tekniska aspekter inom redovisning, skatteregler och interkontroll.

VAD GÖR EN REDOVISNINGSEKONOM

En nyckelresurs inom redovisningsfunktionen. Exakta arbetsuppgifter kan skifta mellan olika arbetsplatser men i huvudsak har du hand om bokföring och redovisning av alla transaktioner samt arbetar löpande med bokslut och redovisning. Man ser till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms deklareras och betalas in i tid, skapar inkomstdeklarationer och årsredovisning.

En redovisningsekonom har ofta en god insyn i bolagets strategi genom rapportering.

BAKGRUND HOS EN REDOVISNINGSEKONOM

Du har goda kunskaper i Excel samt djup kunskap i redovisning och rådande lagstiftning. Gärna även erfarenhet av olika ekonomisystem.

Strukturerad, noggrann och ett gott sinne för siffror är viktiga egenskaper hos en redovisningsekonom.

VAD GÖR EN KONCERNREDOVISNINGSSPECIALIST

En av nischkompetenserna inom redovisning är arbete på koncernnivå. Ett ansvarsfullt arbete som kräver stor erfarenhet.

Utifrån ett rapporteringsperspektiv vara behjälplig vid transaktioner samt integrering av förvärvade bolag ur både ett redovisnings- och rapporteringsperspektiv.

BAKGRUND HOS EN KONCERNREDOVISNINGSSPECIALIST

Vanligen lång erfarenhet inom redovisning och självständigt arbete.

Erfarenhet inom finansiell rapportering och redovisning enligt K3 samt konsolidering och företagsförvärv.

Förmåga att hantera processer i flera bolag samtidigt samt proaktivt vara uppdaterad på nya rapporteringskrav.

Meny