Hoppa till innehåll

Headhunting eller search? Eller bara rätt person på rätt plats?

Jeanette-WahrenbergNär man ska rekrytera en CFO eller ekonomichef är frågan om det är bäst att anlita en headhunter eller ett rekryteringsföretag. Och vad är egentligen skillnaden mellan search, som de flesta rekryteringsbolag gör, och headhunting?

Vid en sökning på headhunter på Wikipedia och Svenska Akademin så kan man läsa följande:

  • Wikipedia – en personalrekryterare, speciellt för rekrytering till kvalificerade befattningar inom arbetslivet
  • SAOL – person som söker lämpliga kandidater till viktigare tjänster

Förklaringen till search finns inte men beskrivningen ovan tycker vi passar bra även för search-begreppet. Vi på Invici jobbar med search och vi ska här, med vår seniora rekryteringskonsult och konsultchef Jeanette Wahrenbergs hjälp, ge vår syn på de olika begreppen och förklara varför vi tror på search. Och det viktigaste, vilket alternativ som ger rätt person på rätt plats.

Är det vanligt att du möter den här frågan om search och headhunting från kunder och kandidater?

Ja, det är ganska vanligt. Begreppet headhunting används väldigt brett. Om exempelvis någon har blivit kontaktad avseende en tjänst som man inte sökt aktivt själv så tänker man headhunting vilket det inte behöver vara. Du kan lika gärna bli kontaktad av ett rekryteringsföretag som har searchat fram dig.

Jag upplever att marknaden har ändrat sig. Tidigare behövdes inte search på samma sätt i rekryteringsprocesserna, då fick man in många fler ansökningar via annons. Nu är det en förutsättning att man tidigt i processen gör sökning i nätverken och annonseringen är ett komplement.

Och vad är skillnaden på search och headhunting?

Search är en sökning av kandidater i nätverket. Nätverket byggs genom sociala medier, privata nätverk och Invicis kandidatnätverk för kvalificerade ekonomer. Vi på Invici bygger vårt kandidatnätverk långsiktigt och kontinuerligt. En kandidat som söker en tjänst eller searchas fram och inte passar för en specifik tjänst kan vara helt rätt för en annan. I och med att Invici enbart arbetar med kvalificerade tjänster inom ekonomi samt chefstjänster inom ekonomi är vårt nätverk brett och vi kan därför göra väldigt bra matchningar.

Headhunting skulle jag vilja säga är en mer aggressiv sökning på kalla kandidater, alltså kandidater som inte sagt eller visat att de är öppna för nya möjligheter. Man tar fram en lista med konkreta namn på nyckelpersoner och/eller företag. Vanligtvis har man som headhunter endast en kund i varje bransch så att det inte blir konkurrens mellan kunder och kandidater.

Om arbetsprocessen är olika, vad blir skillnaden utifrån ett kundperspektiv i leveransen?

Vi får positiv feedback från våra kunder och kandidater när vi genomför en CFO-rekrytering, man tycker det är en stor fördel att vi rör oss utanför en väldigt snäv kandidatkrets. Sannolikheten att verkligen hitta rätt kandidat för rätt tjänst är större i och med att urvalet sannolikt är större i ett bolag som Invici där nätverket är stort och enbart består av ekonomer i kund-, kandidat- eller konsultposition.

Vi kommer dagligen i kontakt med nya personer i olika ekonomibefattningar som är intresserade av nya möjligheter. Och i nätverket rör sig många mellan rollen som kund, kandidat eller konsult vilket hela tiden ger ett nytt inflöde. Vi arbetar alltid med att utveckla nätverket.

Kvalitetssäkring och processen skiljer sig inte så mycket, utan det är urvalet som blir bredare och därmed också sannolikheten att det blir en perfekt rekrytering.

Om jag ska rekrytera en CFO, vad ska jag tänka på?

Fundera på vad det är för typ av chef du behöver. Har någon slutat och ska verksamheten fortsätta som tidigare? Eller behövs en förändring som gör att ni kanske behöver en annan ledare?

Gör inte misstaget att bara titta i ditt eget nätverk och bland människor du redan arbetat med. Risken är då att du ser en bra individ och anpassar behovet efter den personen. Titta istället efter det affärsmässiga behovet och därefter vilken individ och egenskaper ni ska söka efter.

Att analysera och tolka ditt behov är grunden till en lyckad rekrytering. Bolla med personer som kan ge dig input i processen. Det är inte ovanligt att våra kunder kontaktar oss i ett tidigt läge för att få hjälp med att ringa in behovet.

Det är en stor fördel att gå via oss som enbart arbetar med kvalificerade ekonomer och har ett stort nätverk av ekonomer i olika positioner.