Meny

Att välja partner inom rekrytering och interim - Varför Invici?

ATT VÄLJA LEVERANTÖR FÖR REKRYTERING OCH INTERIM

| Kategori: Nyheter, Ledarskap | Taggar:

Det är förmodligen inte lätt att välja leverantör för vare sig rekrytering eller interim. Och speciellt inte när det kommer till en affärskritisk executive position. Utifrån de samtal vi har med våra kunder, kombinerat med vår egen erfarenhet, belyser vi här några områden som är värda att ta ställning till i ditt beslutsunderlag.

  1. Erfarenhet och kompetens
  2. Kvalitet och processer
  3. Dialog och tillgänglighet
  4. Vilja och engagemang

Trots att vi som arbetar på Invici har många års gemensam erfarenhet inom både ekonomi, rekrytering och interim, så kommer vi aldrig att sluta vara ödmjuka inför uppgiften. De roller vi samarbetar med våra kunder kring är vanligen affärskritiska positioner. Det har vi största respekt för.

KOMPETENS OCH ERFARENHET

Vid kvalificerade och executiva tjänster rekommenderar vi att du väljer en leverantör som har kompetens och erfarenhet inom området som rekryteringen eller interimslösningen ska ske inom. Invici startades utifrån ett eget behov, i tidigare organisationer, att rekrytera kvalificerade ekonomer. Behovet att få möta någon som både förstår och vid behov kan ifrågasätta. Den grundidén är något vi håller fast vid, när du möter oss ska du känna dig trygg i att vi har ekonomikompetens.

Under åren har vi samarbetat med många organisationer i både rekrytering och interim av executiva roller. Det är en speciell process och vi är övertygade om att erfarenhet i det här fallet är en framgångsfaktor. Att både förstå men även ha respekt för både möjligheter och risker.

KVALITET OCH PROCESSER

Inom branschen finns en auktorisering som säkerställer seriositet och kvalitet. Det är som en grundläggande kvalitetsstämpel som innebär trygghet för dig som kund. Invici är Auktoriserat bemanningsföretag och Auktoriserat rekryteringsföretag.

Tänk långsiktigt, välj en leverantör med sund ekonomi. Invici är enligt Bisnodes kreditvärderingstabell klassade i högsta nivå AAA och har flera år i rad av Veckans Affärer utsetts till Superföretag.

PROCESSENS BETYDELSE

För att uppnå god kvalitet krävs väl genomarbetade och beprövade processer med tydliga ansvarsområden. Den grund vi på Invici står på är stabil vilket tillåter oss att vara flexibla och anpassningsbara efter dina behov och processer. Extra viktigt inom interim där behovet ofta är akut, då gäller det att var och en vet vad de ska göra och trots tidsbrist leverera med kvalitet.

Klicka här för att läsa mer om Invicis process vid:

Säkra att dina egna processer mappar mot leverantören. Alternativt hur leverantörens processer går att skruva på utan att tappa i kvalitet eller tid.

För oss på Invici är det viktigt att du som kund samt våra kandidater och konsulter får den uppmärksamhet som behövs. Att vi har tid att lyssna och agera. En avgörande faktor är att din rekryteringskonsult eller konsultchef inte har för många samtidiga pågående processer, att helt enkelt ge varje process den tid som behövs.

DITT OCH LEVERANTÖRENS VARUMÄRKE

Din valda leverantör blir, till kandidater och konsulter, din förlängda arm av ditt varumärke och det är viktigt att leverantören agerar därefter. Kandidatmätningar är vanligt förekommande i branschen och ger tydliga signaler på kandidaternas uppfattning och upplevelse genom hela processen.

Ta reda på hur din leverantör uppfattas av andra kunder, kandidater och konsulter. En ingång kan vara hur man arbetar med försäljning. Invici har exempelvis ingen säljavdelning – de flesta nya förfrågningar kommer via tidigare nöjda kunder, kandidater och konsulter samt på rekommendation från vårt nätverk.

Säkra upp att din valda leverantör gör en gedigen bakgrundskontroll på din kandidat eller konsult. Speciellt viktigt vid executiva roller.

Klicka här för att läsa mer om varför Invici gör bakgrundskontroller och hur de går till.

Säkerställ vilken dokumentation under processen du kan förvänta dig. Och vilka tester din leverantör gör samt vad de syftar till.

Det finns alltid en risk i en rekrytering. De flesta rekryteringsföretag erbjuder en garanti på rekryteringen. Det innebär att man, inom en viss tid, gör om rekryteringen om kandidaten inte lever upp till överenskomna krav.

DIALOG OCH TILLGÄNGLIGHET

För oss på Invici är det viktigt att få vara nära dem vi samarbetar med. Konkret innebär det hög transparens i processen och en löpande dialog. Vår erfarenhet är att en bristande kommunikation ofta är orsaken till en misslyckad rekrytering.

Vi på Invici strävar efter hög tillgänglighet. Eller ännu viktigare, att vi är tydliga med hur man är tillgänglig. Och att det alltid finns andra vägar att gå för en kontakt.

Vi har relativt få parallella processer. Syftet med det är primärt kvalitén men bidrar naturligtvis även till en högre tillgänglighet och bättre dialog (vilket i sin tur ger bättre kvalitet).

Invici - rekrytering av ekonomer

VILJA, ENGAGEMANG OCH GLÄDJE

Återigen, din valda leverantör blir din förlängda arm av ditt varumärke. Att visa kandidater och konsulter uppmärksamhet och engagemang är avgörande. Och det gäller genom hela processen och både den som är den primära kandidaten i en enskild processen men även övriga. Bara för att personen inte passade i den första processen kan den vara perfekt till nästa.

Och det är så vi på Invici ser på alla våra relationer. Att få vara med på vårt nätverks karriärsresa, oavsett om man är kund, konsult eller kandidat. Vårt över tid byggda nätverk arbetar vi dagligen med att utveckla och underhålla.

Sist men inte minst – välj en leverantör som finner glädje i sin profession. Att vinna affärer är kul men att göra den perfekta matchningen mellan kund och kandidat eller konsult, det är det bästa!

Meny